Hos PRIK & STREG er det vigtigt, at vores webshop er et trygt sted at handle. Derfor har vi herunder beskrevet, hvordan vi behandler de oplysninger og data, du videregiver til os.

Persondatapolitik 

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

 

Personoplysningerne registreres hos Mayemi ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på www.minimisiu.de er indehaver Ewa Valentina Delgado / Mayemi Aps.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: kundeservice@minimisiu.de


1. GENERELT

1.1 Vores politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig. Hensigten er at informere dig om, hvordan vi passer bedst muligt på de data, som du har lånt os – uanset hvorfra de indsamles, videregives eller behandles.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Den dataansvarlige på PRIK & STREG (Mayemi ApS) er indehaver Ewa Valentina Delgado , tlf 60157201 mail: kundeservice@minimisiu.de

1.2 Persondatapolitikken gælder for alle de personoplysninger, som du afgiver direkte til os, eller som vi indsamler via PRIK & STREGS hjemmeside på www.minimisiu.de.

1.3 PRIK & STREG er dataansvarlig for dine personoplysninger. Hvis du vil henvende dig til os vedrørende dine data, kan du gøre dette via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG, TIL HVILKE FORMÅL OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN?

2.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af www.minimisiu.de, fx om hvilken browser du bruger, hvad du søger efter på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din PC.

2.1.1 Formålet er at vi kan optimere din brugeroplevelse på siden og sitets funktion samt at vi kan foretage målrettet markedsføring, herunder re-targeting via Facebook og Google. Dette er nødvendigt for, at vi kan varetage vores egne interesser i at forbedre sitet og samtidig kunne sende dig mails med information om vores nye produkter, gode tilbud og inspiration.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du køber et produkt på vores side eller kommunikerer med os på sitet, indsamler vi de oplysninger, som du selv giver os, fx dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, hvordan du betaler, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, reklamationer på varer, leveringsønsker, hvem du har sendt en gave til samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra du har sendt os din ordre.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, som du har bestilt og i øvrigt opfylde vores juridisk bindende aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og evt. foretage reklamationsbehandling, hvis noget er galt med et produkt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved dit køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev (ved købets afslutning eller uafhængigt heraf), indsamler vi oplysninger om dit navn og din e-mailadresse.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve med relevant indhold til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

3. HVEM ER MODTAGERNE AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

3.1 Oplysninger om dit (eller gavemodtagers) navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer videregives til Shipmondo, som sørger for levering med DAO, GLS eller Post Nord af de købte varer til dig.

3.2 Dine oplysninger videregiver vi også til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet udvikling, teknisk support og forbedringer af vores site, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder re-targeting. Desuden til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot, så vi kan vi kan sende dig en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at lave en anmeldelse på deres site, bliver TrustPilot derefter dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Alle disse virksomheder er databehandlere for os og behandler de data, som vi er dataansvarlig for, og som du har lånt os. Derfor er det vigtigt for os at passe godt på dem, hvorfor databehandlerne ikke må anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er underlagt fuld fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Dette for at sikre, at dine data er bedst muligt beskyttet hos os og vores samarbejdspartnere.

3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.1 Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

4. HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

4.1 For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig tydeligt om dine rettigheder. Hvis du er det mindste i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

4.2 Din ret til indsigt.

4.2.1 Du har til enhver tid ret til at henvende dig til os og anmode om at få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Altså om de er indhentet på vores site, om du har lånt os dine data ved ordreafgivelse etc.

4.2.2 Det er din klare ret at få udleveret en kopi fra os med de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker at få information om dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kundeservice@minimisiu.de. Så vil vi hurtigst muligt kontakte dig, og du kan få at vide, hvilke oplysninger du har lånt os. Du kan blive bedt om at dokumentere, hvem du er.

4.3 Din ret til berigtigelse

4.3.1 Du har også ret til at få forkerte personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Dvs. hvis du fx bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret, så kontakt os meget gerne. Vi vil så sørge for, at oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Din ret til sletning.

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har nogen grund (retsgrundlag) til at fortsætte behandlingen. Dog er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger, hvis de stadig er nødvendige for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser over for dig. Eksempelvis for at vi kan fremsende en ordre til dig, foretage returhåndtering/tilbagebetaling eller reklamationsbehandling. Vi gemmer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt.

4.5 Din ret til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Din ret til dataportabilitet (udlevering og overførsel af data).

4.6.1 Du har i nogle tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Din ret til at gøre indsigelse.

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder både vores direkte markedsføring til dig samt herunder en evt. profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jf. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Din ret til at tilbagekalde samtykke.

4.8.1 Du kan til hver en tid tilbagekalde et samtykke, som du har afgivet til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, beder vi dig om at kontakte os via e-mail på kundeservice@minimisiu.de. Så vil du herefter modtage en bekræftelse på, at dit samtykke er blevet tilbagekaldt.

4.9 Din ret til at klage

4.9.1 Hvis du finder grund til at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til dette.
Denne kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, mail: dt@datatilsynet.dk eller pr. telefon +45 33 19 32 00.

 

5. HVORNÅR SLETTER VI DINE PERSONDATA?

5.1 Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

5.2 Dine oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med at du har accepteret tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage.

5.3 Ovenstående data og oplysninger om, hvilke varer du har købt, bliver jf. bogføringslovens § 10, gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører.

 

6. SIKKERHEDEN FOR DIG

6.1 Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

6.2 Det er kun vores medarbejdere, der har et sagligt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, som har adgang til dem. Alle medarbejdere er desuden underlagt tavshedspligt.

 

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Ewa Valentina Delgado (Indehaver) er dataansvarlig for de persondata, som du deler med os eller indsamles via www.minimisiu.de

7.2 Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, er du meget velkommen til at kontakte os her:

Ewa Valentina Delgado
Nørresø Allé 104
6040 Egtved
Email: kundeservice@minimisiu.de

Telefon: +45 60157201

 

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Hvis vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette næste gang du besøger vores site.

 

9. VERSIONER

9.1 Dette er version 1 af PRIK & STREGS persondatapolitik dateret den 8/11/2021

 

 

COOKIES

Prik & Streg anvender cookies til følgende formål:

– Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer og gøre din brugeroplevelse større ved besøg på sitet.
– Trafikmåling, så vi ved, hvor mange besøgende vores site har

Hvad er Cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Formål med cookies på vores website:

– Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
– Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site

Sådan sletter eller blokerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

Brug af personoplysninger
Prik & Streg indsamler udelukkende persondataoplysninger til brug i udarbejdelse og herefter forsendelse af materialet til kunden.
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.
Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail samt de nødvendige oplysninger til brug i udarbejdelse af bestillingerne.
Dine bestillinger hos Prik & Streg udstilles ikke på hjemmesiden eller andre medier uden dit skriftligt samtykke.
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Prik & Streg, skal du rette henvendelse til kundeservice@minimisiu.de.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.
Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet.
Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

Folgen Sie uns auf Instagram

Cookie-Einstellungen